Your browser is too old. Please update your browser or use Chrome or Firefox
Praktyka - Logistyka i Zakupy

Dane osobowe
Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail *
Załączniki
CV - max. 2 MB *
Polityka prywatności
Wymagana zgoda: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z obecną rekrutacją administratora danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z obecną oraz przyszłymi rekrutacjami administratora danych.
Administratorem danych osobowych podanych w związku z prowadzonymi przez Marketing Investment Group S.A. procesami rekrutacyjnymi w tym także danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych jest Marketing Investment Group S.A z siedzibą w Krakowie (31-871) przy os. Dywizjonu 303, Paw. 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
* Required Fields